Nhưng để blockchain có thể hoàn thiện mạng xã hội, blockchain cần phải được hoàn thiện trước. Frank McCourt, người đã có một khoản đầu tư nghiêm túc cho…
2
1
Các Non-fungible token, hay các NFT, thu hút một lượng lớn sự quan tâm ở một số quốc gia Đông và Đông Nam Á trong năm 2021, bao gồm Thái Lan, Trung Quốc…
2
1
Ethereum vẫn sẽ cần layer-2 sau khi chuyển sang POS. Layer-2 sẽ không lụi tàn.
2
1
Giá trị của một tài sản có thể giao dịch tự do được xác định bởi cung và cầu. Điều này khá rõ ràng cho cổ phiếu và tiền điện tử. Nhưng nó cũng áp dụng…
3
Các dự án sẽ chứng kiến Ngân hàng Trung ương Singapore công bố các ứng dụng Defi trong wholesale funding markets (Thị trường gọi vốn cho các tổ chức tín…
4
1
Thử nghiệm giả định của Vitalik
2
Phần lớn việc bảo mật web3 phụ thuộc vào khả năng đặc biệt của blockchain trong việc thực hiện các cam kết và khả năng chống lại sự can thiệp của con…
3
“Metaverse” đã trở thành một chủ đề thảo luận sôi nổi kể từ khi xuất hiện vào những năm 90, càng gia tăng sức hút trong thời kỳ đại dịch (do sự tăng lên…
5
See all

Paven - Blockchain architect & developer